за Христос

Библейски Речник / Суламка

Еврейско женско име, което съответства на името Соломон, така както Ивана на Иван. "Суламка" е името на Соломоновата невяста - Песен на песните 6:13, а младоженекът е Соломон, чието име също значи мирен. Виж Соломон.


« Назад