за Христос

Библейски Речник / Стършел

Едно известно насекомо, с много остро жило. Господ пропъдил голямо число хананейци, и ги направил да побегнат пред израилтяните, като изпратил стършели върху тях - Изход 23:28; Второзаконие 7:20; Исус Навиев 24:12. Виж Муха.


« Назад