за Христос

Библейски Речник / Архангел

Тази дума е употребена само два пъти в Библията - 1Солунци 4:16 и Юда 9ст. В последния стих, тя се отдава на Михаил, който в Данаил - Даниил 10:13,21 Даниил 12:1, се казва, че е имал особена грижа към Еврейския народ и в Откровение - Откровение 12:7-9, като предводител на ангелска войска. Чинът и службата, които се отдават на Михаил са превъзнесени до такава степен, че мнозина мислят, че под това име трябва да се разбира Месия.


« Назад