за Христос

Библейски Речник / Стълб

Понякога значи "паметен стълб" - Битие 35:20; 2Царе 18:18; или "облачен" или "огнен стълб" - Изход 13:21; Съдии 20:40. Красивият стълб, който краси и крепи лицето на храма - Съдии 16:25-30; Йов 9:6 Йов 26:11, пояснява какво положение заемат пророците - Еремия 1:18, апостолите - Галатяни 2:9, вярващите - Откровение 3:12, и самата църква, спрямо истината - 1Тимотей 3:15.


« Назад