за Христос

Библейски Речник / Странник

Един, който не е от страната, където живее - Битие 23:4. Мойсеевият закон, е предписвал щедро гостоприемство към пришелецът, "обичай го като себе си" - Левит 19:33,34; Второзаконие 10:18,19 Второзаконие 24:17 Второзаконие 27:19. И те са се подчинявали на Закона - Изход 20:10; Левит 16:20, и са се наслаждавали на много от привилегиите на избрания Божий народ - Числа 9:14 Числа 15:14. Чужденците, които Давид беше събрал за съграждане на храма - 1Летописи 22:2, вероятно са включвали мнозина от останалите Ханаанци - 3Царе 9:20,21.

Гостоприемност към всички чужденци и пътници, е било свята длъжност за всички добри граждани - Йов 31:32; Евреи 13:2.« Назад