за Христос

Библейски Речник / Стражари

Стражарите са се появили толкова рано, колкото и градовете, разбойниците и войните - Изход 14:24; Съдии 7:19. Ерусалим и други градове, са имали през деня и през нощта редовна стража - Песен на песните 3:1-3 Песен на песните 5:7, чиито викове, Исая споменава за пояснение на бодростта, която Бог изисква от своите свещенослужители - Исая 21:8,11,12 Исая 62:6. Днес Ерусалимските стражари "не замлъкват", нито "мълчат деня и нощя". През нощта, особено при подозрение за опасност, те са длъжни да си викат един другиму, докато викът на първия се разнесе до последния стражар. Сидонските стражари, правят същото. Стражарите са имали по една стража на всяка градска порта, и в близката й кула - 2Царе 18:24-27; 4Царе 9:27; стражи са се намирали по върховете на хълмовете, от където стражарите са могли да "видят око с око" и да "възкликнат" на предупреждение или на веселба - Исая 52:7,8; тежката стражарска длъжност, която изисква голяма бдителност и верност, пояснява бдителността и верността на пророците и свещенослужителите - Еремия 6:17; Езекил 33:1-9; Евреи 13:17.


« Назад