за Христос

Библейски Речник / Стотник

Римски офицер, който командвал сто войника. Няколко стотници заемат почетно място в Новия Завет - Марк 15:39; Лука 7:1-10; и първият от повярвалите в Исуса Христа между езичниците беше Корнилий, благочестив и богобоязлив стотник - Деяния 10гл.


« Назад