за Христос

Библейски Речник / Старейшини Израилеви

Началници на племената, които преди евреите да се заселят в Ханаанската земя, имали власт над домочадията си. Мойсей и Аарон са се отнасяли със старейшините като с народни представители - Изход 3:16 Изход 4:29 Изход 12:21. Когато бе даден законът, Бог заповяда на Мойсей да вземе със себе си седемдесет старейшини, с Аарон, Надав и Авиуд, за да свидетелствуват - Изход 24:1,9. По-късно Еврейския народ, винаги е припознавал седемдесет или седемдесет и двама старейшини, по шестима от всяко племе. Защото евреите са имали старейшини, затова и Християнската църква в първите си времена, е наричала учителите си старейшини, или презвитери - Деяния 20:17,28; 1Петрово 5:1; 2Йоан 1ст.; Тит 1:5,7.


« Назад