за Христос

Библейски Речник / Сребърник

Несъмнено той е бил същият сикъл. Виж Сикъл.


« Назад