за Христос

Библейски Речник / Сребро

Един драгоценен метал, който се употребява от всички народи особено за монети. В Св. Писание, за пръв път се споменава в историята на Авраам - Битие 13:2 Битие 20:16 Битие 23:16. То се употребяваше в строежа на скинията - Изход 26:19,32, и на храма - 1Летописи 29:4. Като средство за търгуване, евреите в старо време не го употребявали за монети, но го теглили. През времената на Новия Завет е имало монети. Виж Сикъл и Пари.


« Назад