за Христос

Библейски Речник / Спасител

"Спасител", е една дума, която се прилага преимуществено на нашия Господ Исус Христос, защото според ангелските думи, той дойде на земята, за да "спаси людете си от греховете им" - Матей 1:21; заради това, Той бе наречен Исус, което означава Спасител - Йоан 4:42; Деяния 4:12 Деяния 5:31.


« Назад