за Христос

Библейски Речник / Состен

Началник на Коринтската синагога, когото езичниците биха, когато евреите заведоха Павел при управителя Галион - Деяния 18:17. Той е бил водачът на евреите, които се бяха повдигнали против Павел. Не се знае дали е бил обърнат в християнството, и дали е същият "брат Состен", който се споменава в 1Коринтяни 1:1.


« Назад