за Христос

Библейски Речник / Сосипатър

Виж Сопатър.


« Назад