за Христос

Библейски Речник / Сорик

Долът, където Далила живееше, не далеч от Сарая и Естаол - Съдии 16:4. През зимата и пролетта, той бил корито на една река, която течала от северозападната част на Юда, през земята на Дан и Филистимците, и се втичала в Средиземно море. Йероним споменава едно село Сорик, което се намирало в това окръжие. "Избраната лоза" в Битие 49:11; Исая 5:2; Еремия 2:21, на еврейски "Лозата Сорик", е била един вид лоза, която раждала дребно, много сладко и почти без семки грозде. Може от името на тази лоза, да се е нарекъл долът Сорик.


« Назад