за Христос

Библейски Речник / Арукейци

Потомци на Ханаан, от Сидонския род, който насели един град наречен Арка, при северозападното подножие на планината Ливан - Битие 10:17; 1Летописи 1:15. Развалините на Арка били открити от Бурхард и други около на 14 мили североизточно от Триполис.


« Назад