за Христос

Библейски Речник / Сокхот

I. Място в Йорданската долина, и не далеч от Явок, където Яков на връщане от Месопотамия разпъна шатрите си - Битие 33:17. По-късно Исус Навин, даде на Гадовото племе градът, който бе съграден тук - Исус Навиев 13:27. Гедеон наказа по-личните Сокхотски мъже с тръни и глогове, защото когато гонеше мадиамците, те му отговориха високомерно - Съдии 8:5. Това място, изглежда е било на източната страна на Йордан, но е възможно да е било и на западната, при мястото, което днес се нарича Сакут. Сравни 3Царе 7:46; Псалми 60:6.

II. Мястото, където Израилтяните за пръв път разположиха стана си, след изхода от Египет - Изход 12:37.« Назад