за Христос

Библейски Речник / Сокол

Хищна птица от родът на ястребите, която бива няколко вида. Мойсей я обяви за нечиста - Левит 11:14; Второзаконие 14:13. Виж Птици. Соколът има много остро зрение - Йов 28:7.


« Назад