за Христос

Библейски Речник / Смъртно наказание

Виж Камък III.


« Назад