за Христос

Библейски Речник / Смокиня

Смоковницата расте много в Палестина, особено в пустите и каменисти места, в които малко виреят други растения. С гъстите си листа, тя е добро осенително дърво. Плодът й е доста здрава храна, и се употребява във всичките Библейски земи. Смоковницата е била символ на мир и изобилие - 3Царе 4:25; Михей 4:4; Захария 3:10; Йоан 1:49-51.

Смокините, са едно от най-красивите и най-сладките произведения в Палестина, и за тях често се говори в Св. Писание. Първозрелите смокини, преди лятото, са били на особена почит - Исая 28:4; Еремия 24:2; Н-м 3:12, макар летните смоковници да дават повече плод - 4Царе 20:7; Исая 38:21. Забележително е, че на смоковницата плодът се появява преди да се развият листата й, и без да се явява по нея цвят. Тя има, обаче, цвят преди да узрее, но той е твърде ситен и никак не излиза на яве. Листата на смоковницата, се развиват толкова късно на пролет, че оправдават думите на Христос, "Знаете, че лятото е близо" - Матей 24:32; Песен на песните 2:13.« Назад