за Христос

Библейски Речник / Смирение

Противното на гордостта. Смирението, често се възхвалява в Св. Писание - Притчи 15:33 Притчи 16:19, и Спасителя най-вече го препоръча - Матей 18:4, и сам ни е оставил пример на смиреност - Йоан 13:4-17; Фил. 2:5-8. Смирението облагородява духа, и човеците в грешното си състояние, трябва да го усвояват за основно начало в живота си.


« Назад