за Христос

Библейски Речник / Смарагд

Скъпоценен камък, зелен на глед; в старо време се е намирал в Етиопия; в наше време се намира само в Южна Америка - Изход 28:17; Езекил 27:16 Езекил 28:13.


« Назад