за Христос

Библейски Речник / Слонов зъб

Слонов зъб, или слонова кост, се е употребявала за украшение и изделия. Соломон, който търгувал с Индия, донасял оттам слонови зъби в Юдея. "Защото имаше царят на морето Тарсийски кораби с корабите на Хирам; веднъж на три години дохождаха корабите от Тарсис, та донадяха злато и сребро, слонови зъби", и пр - 3Царе 10:22; 2Летописи 9:21. В Псалми 45:8, се споменава за палати украсени със слонова кост. Соломон си направил престол от слонова кост, и го позлатил с чисто злато - 3Царе 10:18.

Колкото за "домовете от слонова кост" - 3Царе 22:39; Амос 3:15, те може да са имали слонови украшения в изобилие, и оттова започнали да се назовават "слонови домове", както някои палати, от многото злато или сребро в тях, са се наричали "златни" или "сребърни" - Езекил 27:6,15; Амос 6:4; Откровение 18:12.« Назад