за Христос

Библейски Речник / Скотове

Тази дума, употребена, за да различи животните от човека, обозначава всичките животни - Псалми 36:6, понякога тя значи четвероноги и не пълзящи животни - Левит 11:2-7, а понякога домашен добитък, за различие от дивите твари - Битие 1:25. Те всичките бяха приведени при Адам, за да им даде имена. В Библията се споменават повече онези скотове, които живеят в Палестина и в околните страни. Животните страдат заедно с човекът в следствие на грехопадението - Битие 3:14; Изход 9:6 Изход 13:15; Езекил 38:20; Осия 4:3. За тях са се дали различни милостиви распореждания в Еврейския закон - Изход 20:10 Изход 23:11,12; Левит 22:28 Левит 25:7. Животните са се разделяли в закона на чисти и нечисти, и само чистите са се употребявали за ядене и жертвоприношения - Битие 7:2; Левит 11гл. Виж Чист.

Имена на скотове се употребяват преносно, за да обозначат различни царе и народи - Псалми 74:14; Исая 27:1; Езекил 29:3; Даниил 7 Даниил 8гл.; Откровение 12:13. Те описват още характерът на буйните и скотските човеци - Псалми 22:12,16; 1Коринтяни 15:32; 2Петрово 2:12.« Назад