за Христос

Библейски Речник / Артаксеркс

Името или названието на няколко Персийски царе.

I. То се дава в Ездра - Ездра 4:7-24, на Смердис, който превзел престола след смъртта на Камбиз (522г. преди Р.Х.), като се представял като Смердис, синът на Кир, когото Камбиз умъртвил. Подбуден от Реума употребил властта си, за да спре отново изграждането на храма. Той е убит след осеммесечно царуване и е наследен от Дарии (синът на Истасп).

II. Царят с това име споменат в Ездра - Ездра 7гл., е най-вероятно Артаксеркс Дългоръки, (син и наследник на Ксеркс), който се възцарява пр Езекил 464 преди Р.Х., и умира пр Езекил 425 преди Р.Х., след 39 годишно царуване без особени подвизи. В седмата година на царуването му Ездра завел втора група от еврейски пленници в Ерусалим. В двадесетата година от царуването на Артаксеркс Дългоръки, Неемия бил изпратен в Ерусалим като управител - Неемия 2:1 Неемия 5:14.« Назад