за Христос

Библейски Речник / Скороходци

Посланници, които са яздили бързо, когато се представял някой важен случай - Естир 8:11,14. Йов казва: "дните ми са по-бързи от скороходец" - Йов. 9:25. Пеши скороходци така също са били в употребление - 2Царе 18:22-27. Скороходци или пешаци, са били още прислужници на Източните царе - 1Царе 22:17. Те са били обучени да тичат пред колесниците им - 1Царе 8:11. Така Илия тичал пред Ахаав - 3Царе 18:46. Бързината и издържливостта на някои от тези скороходци са почти невероятни - Еремия 42:5.


« Назад