за Христос

Библейски Речник / Скопец

В дворовете на източните владетели, харемите се поверяват на грижата на скопците или евнусите. В Библията на някои места, думата "скопец", значи просто дворцов чиновник. Такива са били Петефрий, Фараоновия придворен и господаря на Йосиф - Битие 39:1, и ковчежникът на Етиопската царица Кандакия - Деяния 8:27. Спасителят говори за някои мъже, "които сами себе си са скопили, заради царството небесно", т.е., които доброволно не са встъпили в брачен съюз, за да могат да работят по-усърдно за царството Божие - Матей 19:12, и ап. Павел, препоръча въздържание от съпружество в някои извънредни обстоятелства, като във времена на гонение, и др. т. - 1Коринтяни 7:26,27.


« Назад