за Христос

Библейски Речник / Скиптър

"Жезъл", украсена тояга, около шест крака дълга, която царе и съдии носели за знак на власт - Битие 49:10; Числа 24:17; Естир 4:11 Естир 5:2; Исая 14:5; Захария 10:11. Виж Пръчка.


« Назад