за Христос

Библейски Речник / Сит

Син на Адам, който се роди след смъртта на Авел - Битие 4:25,26 Битие 5:3,6,8, и праотец на благочестивите патриарси.


« Назад