за Христос

Библейски Речник / Аромати

Употребата на аромати е широко разпространено между евреите и източните народи, преди още гърците и римляните да знаят за тях. Мойсей също говори за майсторлъка на мировареца, и описва състава на два вида аромати, от които единия трябвало да се принася на Бога на златния олтар - Изход 30:34-38, а другия да се употребява за помазване на първосвещеника и синовете му, на скинията и на съдовете, които се употребявали за Божествена служба - Изход 30:23-33. Евреите употребявали аромати също и за балсамиране на умрелите. Не се знае точно какви са били тези аромати. В Йоан 19:39, се споменават само смирна и алой като вещества с които балсамирали тялото на Исус Христос. Виж Балсамиране и Помазание.


« Назад