за Христос

Библейски Речник / Сиромах

За него се полага особена грижа от Еврейския закон - Изход 23:6; Притчи 14:31, и още повече в Евангелието - Матей 25:42-45; Яков 2:5. Скромните му жертвоприношения, които се изискваха от закона, са били толкова богоугодни, колкото многочисленните жертвоприношения на богатите - Левит 5:7-13; Марк 12:41-44. Събиране класовете на нивите, и останките от маслинените дървета и лозите, са били запазвани за тях - Левит 19:9; Второзаконие 24:19; Рут 2:2. Всяка седма година, самородните земни плодове са били оставяни на всички - Левит 25:7, и всяко отчуждено наследие, се е връщало през Юбилея. Сравни Левит 25 гл.; Второзаконие 2гл. Пророците строго изобличават онези, които пренебрегват и притесняват бедните - Исая 10:2; Еремия 5:28; Амос 2:6, но даване милостиня на бедните бе голяма добродетел на първите християни - Матей 6:2-4; Лука 10:33-35 Лука 19:8; Деяния 9:36-39 Деяния 10:2 Деяния 11:29,30.


« Назад