за Христос

Библейски Речник / Сиро-Финикия

Сиро-Финикия е собствена Финикия, но когато се завоюва и присъедини към Сирийското царство, тя се нарече Сиро-Финикия. Хананейката се нарича и Сирофиникианка - Марк 7:26, защото тя бе родом от Финикия, която тогава се е считала за част от Сирия. Матей, който се предполага, че е писал на еврейски или на сирийски език, я нарича Хананейка - Матей 15:22, защото тази страна действително е била населена от хананейци, тъй като Сидон е бил син на Ханаан - Битие 10:15. Виж Финикия.


« Назад