за Христос

Библейски Речник / Сиор

Реката Нил. В Исая 23:3, и Еремия 2:18, под това име трябва да се разбира Нил. В Исус Навиев 13:3; 1Летописи 13:5, обозначава потока между Египет и Юда.


« Назад