за Христос

Библейски Речник / Ароир

I. Един стар град на северната страна на Арнон, в южната граница на Рувимовото племе - Второзаконие 2:36 Второзаконие 4:48; Исус Навиев 13:9. Той бил във владение на аморейците - Исус Навиев 12:2, но след това пада в ръцете на моавците - Еремия 48:19. Виж Арнон.

II. Град в земята на Гадовото племе, вероятно на изток от Рава-Амон ( Исус Навиев 13:25), и може да е бил в близост до потока Явок - 2Царе 24:5. Той се споменава в Съдии 11:33.

III. Юдов град, на който Давид изпратил подаръци - 1Царе 30:28; 1Летописи 11:44. Останки от него са намерени на около 16 мили югозападно от Хеврон.« Назад