за Христос

Библейски Речник / Синап

Един вид от това едногодишно растение, се намира в Палестина, което расте на височина от седем до девет крака, и стъблото му става един пръст дебело. Професор Хакет, когато разглеждал едно поле от тези растения, видял че една птица долетяла и кацнала на едно клонче пред него - Матей 13:31,32; Марк 4:31,32. "Синапово зърно", е един пословичен израз за нещо много малко - Матей 17:20.


« Назад