за Христос

Библейски Речник / Син Божий

Името "Син Бижий", се дава на Христос, за да покаже вечното му родство с Отца - Псалми 2:7; Даниил 3:25; Лука 1:35; Йоан 1:18,34. Христос винаги е претендирал, че е единородния Син на Отца - Матей 4:3 Матей 8:29 Матей 27:54; Йоан 3:16-18; и евреите правилно го разбрали, че прави себе си равен на Бога - Йоан 5:18 Йоан 10:30-33.


« Назад