за Христос

Библейски Речник / Син 2

Значи внук, или някой далечен потомък - Битие 29:5; 2Царе 19:24; осиновен син - Битие 48:4, по закон - Рут 4:17, по възпитание - 1Царе 3:6 1Царе 20:35, или по обръщение в Христа - 1Петрово 5:13; Тит 1:4. Син още означава умствено или нравствено подобие, и др. - Псалми 89:6; Исая 57:3; Деяния 13:10. В същият смисъл, хората понякога се наричат синове Божии - Лука 3:38; Римляни 8:14.


« Назад