за Христос

Библейски Речник / Син 1

I. Една пустиня в Камениста Арабия, близо до Египет, и при западния приток на Червено море - Изход 16:1 Изход 17:1; Числа 33:12.

II. Стар укрепен град, наречен "крепостта на Египет" - Езекил 30:15,16. Името му значи тиня, и в това се съгласува с Пелусий, (гръцкото му име), и Тине, днешното арабско име на този град. Той е бранил североизточната граница на Египет, и не е бил далеч от Средиземно море, при източния приток на Нил. Местоположението му, близо до селото Тине, е заобиколено с мочурляци; и е пристъпно по вода с лодки, по време на наводнение, или по сухо през най-голямата лятна жега. Още няколко могили и стълбове тук-там се съзират.

III. Една птица, която е била, може би, някой Египетски пиляк, гнусен, но твърде полезен като изтребител на мършата - Левит 11:18. Виж Пиляк.« Назад