за Христос

Библейски Речник / Арод

Един извор при Езраел в планината Гелвуе - Съдии 7:1; 2Царе 23:25.


« Назад