за Христос

Библейски Речник / Сила

I. Деяния 15:22, съкратено от Силуан - 2Коринтяни 1:19, един от ранните вярващи в Ерусалим, и според някои един от седемдесетте ученици. По случай на една распря в Антиохия, относно пазенето на някои законни обреди, Павел и Варнава бяха изпратени в Ерусалим да се съветват с апостолите; на връщане те дойдоха с Юда и Сила. Сила се присъедини към Павел; и след раздялата на Павел и Варнава - Деяния 15:37-41, (51г. след Р.Х.), той придружаваше Павел, когато отиваше да посети църквите в Сирия и Киликия, и градовете и областите на Ликаония, Фригия, Галатия, и Македония. Той бе затворен с него във Филипи, и след една къса раздяла се присъедини към него в Коринт, когато донесе дарът, който се споменава в 2Коринтяни 11:9; Фил. 4:10,15, и вероятно отиде с него в Ерусалим - Деяния 16:19,25 Деяния 17:4,10,14 Деяния 18:5;1 и 2Солунци 1:1. Той е "верния брат", добре познат и възхваляван от всичките църкви - 1Петрово 5:12; 2Коринтяни 1:19.

II. Вениаминов град - Исус Навиев 18:28, където бе гроба на Кис, Сауловия баща - 2Царе 21:14, и вероятно мястото, където се роди Саул.« Назад