за Христос

Библейски Речник / Сидон


Днес се нарича Сайда; някога славен Финикийски град, разположен при Средиземно море, двадесет мили на север от Тир, и двадесет на юг от Бейрут. Един от най-древните градове на света - Битие 49:13, основан от Ханаановия син Сидон - Битие 10:15 Битие 49:13. На Омерово време, Сидонците са били прочути с търговията си, богатството си и преуспяването си, с изкуството си в мореплаване, астрономия, домостроителство, стъклоделие, и др. Те са имали едно удобно пристанище, което днес е препълнено с пясък и пристъпно само за малки корабчета. При разделението на Ханаанската земя от Исус Навин, Сидон се падна в делът на Асировото племе - Исус Навиев 11:8 Исус Навиев 19:28, но това племе не можа да го завладее - Съдии 1:31 Съдии 3:3 Съдии 10:12. Сидонците за дълго време са се управлявали от свои правителства и царе; обаче, те понякога са попадали под Тиряните. Те са били подчинявани последователно от Вавилонците, Египтяните, Селевкидите, и Римляните; последните ги лишиха от свободата им. Мнозина от Сидонското окръжие, станаха последователи на Христос - Марк 3:8. Самия Исус посети страна им - Матей 15:21-28; Марк 7:24-31. Много от тях дойдоха при Него в Галилея - Лука 6:17. След смъртта на Стефан, словото Божие се проповядва и на Сидонските евреи - Деяния 11:19. На път за Рим, апостол Павел намери доста приятели в Сидон. Днес този град, както повечето други градове в Сирия, е пълен с мърсотии и развалини, макар и да върти незначителна прибрежна търговия, и да има десет хиляди жители. Той си навлече Божия гняв с греховете си - Езекил 28:21-24, макар и не толкова, колкото Тир. Спасителят спомена и двата града, когато укоряваше евреите, които били повече облагодетелствани, а по-малко извиними от тях - Матей 11:22. Сайда обхваща един висок нос, и е укрепен. Предместията му, които се напояват от един поток, са прочути с прекрасните си градини и различните си овошки.


« Назад