за Христос

Библейски Речник / Сива

Богат настойник на Саул, когото Давид бе натоварил със същите длъжности към Мемфивостей, Йонатановия син - 2Царе 9:2-10. С измама, Давид бе убеден да предаде всичките Мемфивостееви земи на Сива, но по-късно, когато разбра, че е прибързал в работата си, и като не можеше да реши на кой от тях принадлежат тези земи, той ги раздели на двамата - 2Царе 16:1-4 2Царе 19:24-30.


« Назад