за Христос

Библейски Речник / Сефатия

Името на седем знаменити евреи, които се споменават в 2Царе 3:4; 1Летописи 12:5 1Летописи 27:16; 2Летописи 21:2; Ездра 2:4,57; Неемия 11:4; Еремия 38:1.


« Назад