за Христос

Библейски Речник / Армагедон

Място споменато в Откровение на Йоан - Откровение 16:16. Магедон е град в подножието на планината Кармил, който е бил място на много кръвопролития. От това място, което в горния стих се нарича Армагедон, Бог ще събере своите неприятели, за да ги погуби.


« Назад