за Христос

Библейски Речник / Сефар

"Източната планина", на пределът на Йоктановите племена - Битие 10:30. Тя е може би планината Сабер, в югозападна Арабия.


« Назад