за Христос

Библейски Речник / Сестра

Тази дума се употребява не само за сестра по баща и по майка, но и за сестра само по баща, или само по майка; или за някоя близка женска роднина - Битие 12:13. Виж Брат.


« Назад