за Христос

Библейски Речник / Серух

Потомък на Сим и прадядо на Авраам - Битие 11:20-23; Лука 3:35. Според едно Еврейско предание, той е първият от рода си, който паднал в идолопоклонство - Исус Навиев 24:2.


« Назад