за Христос

Библейски Речник / Серафими

Серафимите са небесни същества, които стоят около Божия престол. Сравни Второзаконие 4:24; Евреи 12:29. Те се различават от херувимите - Езекил 1:5-12. Пророк Исая ги описва да хвалят с благоговение Бога, и ревностно да хвърчат и изпълняват волята му. Всеки от тях е имал шест крила; с двете покривал лицето си, с другите две покривал нозете си, а с останалите две летял. Те викали един към друг, и казвали: "Свят, свят, свят Господ Саваот; земята е пълна със славата му" - Исая 6:2,3.


« Назад