за Христос

Библейски Речник / Сера

Дъщеря на Асир, която се споменава три пъти в Св. Писание между имената на онези, които се преселиха в Египет - Битие 46:17; Числа 26:46; 1Летописи 7:30.


« Назад