за Христос

Библейски Речник / Сенаар

Обширно поле около Вавилон, при съединяването на Тигър с Ефрат - Битие 10: Битие 10: Битие 11:2 Битие 14:1; Исая 11:11; Даниил 1:2; Захария 5:11. "Вавилонска дреха" в Исус Навиев 7:24, е на еврейски "Сенаарска дреха". Виж Месопотамия.


« Назад