за Христос

Библейски Речник / Семей

I. Един Вениаминец, племенник на Саул, който обиди цар Давид когато бягаше от Авесалом, но се смири след Давидовото завръщане. Два пъти Давид го пожалил и опростил, но на смъртния си одър, Давид казал на Соломон да се пази от един човек, който се обуздава само със страх. Семей даде дума, че няма да напуска Ерусалим, но той не я изпълни, понеже излезе да гони побегналите си слуги в Гет; на връщане той бе умъртвен - 2Царе 16:5-14 2Царе 19:16-23; 3Царе 2:8,9,36-46.

II. Чиновник през царуването на Давид, а може би и на Соломон - 3Царе 1:8 3Царе 4:18.

III. Главата на едно знаменито домочадие в Ерусалим - Захария 12:13.

Други със същото име са споменати в 1Летописи 4:26 1Летописи 5:4 1Летописи 6:42 1Летописи 25:17,27 и др.« Назад